Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
AKTUALNOŚCI:

MENU GŁÓWNE

EDYCJA PROJEKTU W ROKU 2008

czwartek, 16 styczeń 2014 19:53 Napisane przez 

Projekt systemowy „AKTYWIZACJA, INTEGRACJA, PRACA” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”) oraz samorządu Gminy Mikołajki.

 

Jednym z zadań MGOPS jest pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, na realizacje nowych przedsięwzięć dotyczących osób, między innymi, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach przystąpił do projektu systemowego POKL na lata 2007-2013 Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Tytuł projektu „ INTEGRACJA, AKTYWIZACJA, PRACA”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz samorządu Gminy Mikołajki.

 

Łączna alokacja na projekt przyznana na rok 2008 wyniosła – 181 517,00 zł,

 

Cel główny projektu to zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy, będący długotrwałymi klientami pomocy społecznej. Problemy takie jak bezrobocie, znaczny poziom ubóstwa, brak kwalifikacji zawodowych, nieumiejętność poruszania sie na rynku pracy, niski poziom samooceny, niski poziom wykształcenia mieszkańców gminy, zadecydował o wyborze grupy beneficjentów. Wybór grupy docelowej był zgodny ze szczegółowym opisem priorytetów POKL oraz wynikał ze zdefiniowanych problemów zawartych w Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Mikołajki. Uczestnicy projektu – liczba ogółem 40 osób:

 

  • - 30 osób długotrwale bezrobotnych : w wieku aktywności zawodowej, korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej. Z tego 15 osób podpisało kontrakty socjalne/ z tą grupa przeprowadzono zajęcia z psychologiem, z doradcą zawodowym, kurs języka niemieckiego, kurs komputerowy, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej i spółdzielni socjalnych 15 osób uczestniczyło w Programie Aktywności Lokalnej ( PAL)/ z ta grupą również przeprowadzono zajęcia z psychologiem, z doradca zawodowym, szkolenie jak zarządzać budżetem domowym i planować wydatki, szkolenie z zakładania działalności gospodarczej i spółdzielni socjalnych. Beneficjenci grupy PAL pojechali na 1-dniowy wyjazd integracyjny wraz z najbliższą rodziną do Olsztyna, uczestnictwo w imprezie integracyjnej „ Mikołajki w Mikołajkach”.
  • - 10 osób, młodzież bez zatrudnienia, w wieku 15-25 lat ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym , uzyskali oni możliwość podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, odbyli zajęcia psychologiem, zajęcia z doradcą zawodowym, uczestniczyli również w imprezie integracyjnej w środowisku lokalnym oraz na wyjeździe integracyjnym w Olsztynie. Grupa ta podpisała kontrakty socjalne i będzie kontynuowała udział w projekcie w roku 2009.

 

 

W projekcie za rok 2008 osiągnięto następujące rezultaty twarde: powstanie nowego stanowiska pracy MGOPS, 80 % uczestników ukończyło projekt, 25 osób podpisało kontrakty socjalne, 23 osoby wypracowało indywidualne plany działania z doradca zawodowym, 12 osób ukończyło kurs języka niemieckiego, 30 osób zdobyło wiedzę dotycząca zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz działania spółdzielni socjalnych, 12 osób zdobyło podstawowe umiejętności obsługi komputera, 9 osób podjęło naukę w szkołach ponadgimnazjalnych a 6 będzie kontynuować w roku 2009. Osiągnięto również rezultaty miękkie; zwiększenie odpowiedzialności, zwiększenie predyspozycji osobistych, indywidualna poprawa swojego wizerunku, zdobycie umiejętności autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem, zwiększenie motywacji do działań na rzecz zmiany swojej sytuacji społeczno- ekonomicznej, zdobycie podstawowej wiedzy dotyczących umiejętności i zasad aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz umiejętność sporządzania podstawowych dokumentów.

Czytany 1614 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 16 styczeń 2014 19:58

kapital ludzki

                                         

unia

do gory

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach
Mikołajki ul. 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7
tel./fax. 087 4219065, e-mail: mgops@mikolajki.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 15.00