Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
AKTUALNOŚCI:

MENU GŁÓWNE

DODATKI MIESZKANIOWE

czwartek, 16 styczeń 2014 11:24 Napisane przez 

DODATEK MIESZKANIOWY jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

 • - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów ww.


Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.


Warunkiem przyznania dodatku mieszkaniowego jest:


1. DOCHÓD

Uwzględnia się średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwo domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

Dochód ten nie może przekroczyć:

175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1454,51 zł

125 %  kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1038,94 zł
obowiązujących w dniu złożenia wniosku

Najniższa wysokość emerytury od 1 marca 2013r. wynosi 831,15 zł

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Do dochodu wlicza się:

 • - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • - dodatków dla sierot zupełnych,
 • - jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • - pomocy w zakresie dożywiania,
 • - zasiłków pielęgnacyjnych,
 • - zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • - jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • - dodatku mieszkaniowego.

 

Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21.09.2012 r – obecnie obowiązująca stawka 2713,00 zł z 1 hektara przeliczeniowego).

 

2. METRAŻ

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego , w którym znajduje się lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) , w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

- 35 m 2 – dla 1 osoby,

 • - 40 m 2 – dla 2 osób,
 • - 45 m 2 – dla 3 osób,
 • - 55 m 2 – dla 4 osób,
 • - 65 m 2 – dla 5 osób,
 • - 70 m 2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.


Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m 2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 • - 30%
 • - 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

 

3.WYDATKI

Wydatkami poniesionymi przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania są:

 • - czynsz,
 • - opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • - zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.
 •  

Wydatków nie stanowią:

 • - koszty ubezpieczenia , podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • - opłaty za gaz przewodowy , energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego ( domu jednorodzinnego ) na cele bytowe.


Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

Dokumenty do pobrania:

ikona pdf wniosek_o_dodatek_mieszk

Czytany 1777 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 16 styczeń 2014 18:50
do gory

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach
Mikołajki ul. 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7
tel./fax. 087 4219065, e-mail: mgops@mikolajki.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 15.00